Agencja Rozwoju Regionalnego „Dzedzich” (wcześniej – Brzeskie Obwodowe Młodzieżowe Stowarzyszenie Społeczne „Dzedzich”) zostało założone w listopadzie 1999 r. przez studentów Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego.

NASZE PROGRAMY:

 

AGENCJA INFORMACYJNA “DZEDZICH WEEK-NEWS”

Gazeta “Dzedzich” №94

 • Młodzieżowy biuletyn “Dzedzich” (kulturowe, społeczne i młodzieżowe problemy Brześcia i kraju).
 • Informator mailowy Dzedzich week-news (nowiny o działalności młodzieżowych NGO, ogłoszenia o konkursach, podróżach, staże).
  • Strona internetowa https://dzedzich.org, grupy w sieciach społecznościowych.
 • Promocja działalności organizacji.
SEKTOR EKOLOGII

Dzedzich-party. Лес каля КСМ. Kwiecień 2006. Po wyborach prezydenckich.

 • Kampania Brest for bicycles”.
 • działania na rzecz środowiska (czyszczenia rzeki Mukhavets, sadzenie drzew, ekologiczne wycieczki po jeziorach obwodu Brzeskiego).
 • Promocja zdrowego stylu życia.
SEKTOR KULTURY

Quizy w szkołach

 • Kampania Nasz język.
 • Spotkania znanych białoruskich artystów ze studentami.
 • Edukacyjne imprezy promujące język i kulturą białoruską (przeglądy białoruskich filmów w szkołach Brześcia i regionu, quiz, wieczory literackie), imprezy i akcje kulturalne.
 • Przyciągnięcie uwagi opinii publicznej na ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego.
MŁODZIEŻOWE CENTRUM INFORMACJI

Szkoła Młodych Liderów.

 • Spotkania ze znanymi Białorusinami Musimy pogadać“.
 • Kampania rozwoju ruchu wolontariuszy dla organizacji pozarządowych Brzescia Bądź wolontariuszem.
 • Udzielanie porad, informacji i pomocy technicznej dla niezależnych młodzieżowych inicjatyw Brześcia.
 • Szkoła Młodych Liderów.
WYMIANA MŁODZIEŻY

Polska, Lublin, Nasutów, obchodzimy Sylwestra (Nowy Rok, 2006).

 • Młodzieżowe i studenckie wymiany z NGO w kraju i za granicą.
 • Udział w warsztatach, obozach, wycieczkach, stażach.
 • Zapoznanie się z działalnością innych organizacji w kraju i na świecie, z życiem młodych ludzi spoza regionu Brześć.
CENTRUM NAUCZANIA RÓWNEGO

Warsztaty dla animatorów na HIV-AIDS. Biuro "Dziedzicza"

 • Kampania popularyzacji systemu bolońskiego szkolnictwa wyższego Oh, Bologna”.
 • Seminaria i szkolenia w szkołach miasta na tematy: Zasady pracy organizacji pozarządowych, Profilaktyka AIDS i uzależnienia od narkotyków.
 • Seminaria i spotkania w szkołach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na rowery.
WOLONTARIAT

Flash moby w 2006-m odbywały się prawie co tydzień.

 • Centrum pomocy wolontariuszy przemianom demokratycznym (rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, zbieranie podpisów).
 • Szkolenie i edukacja wolontariuszy.

Dziedziczy biorą czynny udział w życiu politycznym: obserwują wybory, organizują wiece i pikiety. Udział w kampaniach wyborczych – duże doświadczenie, które jest zawsze przydatne dla tych, którzy rozpoznają siebie jako aktywnego obywatela.

Dzmitry Shymanski

MISJA ARR “DZEDZICH”:

Opierając się na zasadach szacunku dla kultury białoruskiej, życzliwości i wzajemnej pomocy, pragmatyzmu i dążenia do samodoskonalenia podwyższać aktywność społeczną młodzieży poprzez realizację programów edukacyjnych, akcji masowych i wspieranie młodzieżowych inicjatyw społecznych obwodu Brzeskiego.

CELE BOMSS “DZEDZICH”:
 • podniesienie aktywności społecznej młodzieży;
 • wspieranie zachowania i rozwinięcia białoruskiej kultury і świadomości narodowej;
 • wsparcie inicjatyw społecznych młodzieży w obszarze edukacji, sztuki, kultury, nauki i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego;
 • wspieranie rozwoju międzynarodowych kontaktów młodzieży w dziedzinie sztuki, edukacji, kultury i nauki.

 

ORGANIZACJI PARTNERSKI:

Nasze życie się dopiero rozpoczyna!
Będziemy mieszkali w tym państwie, które zbudujemy!
Chcesz dodać parę bloków?
Kontaktuj z nami.
I chodźmy razem do przyszłości!

Uladzimir Krasko

 

 - za wolność i niepodległość Białorusi!
 - za dobrobyt i godny poziom życia jej obywateli!
 - za Odrodzenie białoruskiej kultury!